Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Att bygga kunskapsstaden: Kunskap, anläggningar och formandet av det urbana landskapet

Projektansvarig: Sverker Sörlin
Deltagande vid avdelningen: Julia Lindkvist
Anslagsgivare: Formas
Period: 2003–2008

Syftet med studien är att analysera några kunskapsanläggningar i Stockholms¬området och deras roll i stadens planering och rumsliga dynamik. Huvud¬frågan som styr undersökningen är hur det kom det sig att de anlades på de geografiska platser där de än idag har sin verksamhet. I andra hand studeras på vilket sätt de har påverkat och samverkat till stadens utveckling. Med kunskapsanläggningar menas här ett komplex av byggnader för vetenskapliga ändamål med tillhörande utrustning och kompletterande infrastruktur och bebyggelse. De utvalda kunskapsanläggningarna är KTH, Stockholms uni¬versitet, samt Karolinska institutet/Karolinska universitetssjukhuset och det planerade Bioscience-centret i Norra stationsområdet.