Till innehåll på sidan

Teknik, vetenskap och svensk säkerhetspolitik

Den svenska säkerhetspolitiken under det kalla kriget är ett omdebatterat område, och syftet med projektet är att studera teknikens och vetenskapens betydelse för utformningen av den svenska försvars-, utrikes- och neutralitetspolitiken under perioden.

Projektansvarig: Hans Weinberger
Deltagande vid avdelningen: Hans Weinberger, Johan Gribbe och Mikael Nilsson, Petter Wulff, Nils Bruzelius, Lars Ulfving
Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond
Period: 2000–2014

Projektet (med akronymen NNET – nätverk, neu¬tralitet, teknik) studerar svenska aktörer i transnationella nätverk och hur de fått sig till del och delat med sig av teknisk och vetenskaplig kunskap med relevans för det svenska försvaret. Detta internationella samarbete har haft betydelse för hur det svenska försvaret och svensk neutralitet under det kalla kriget har utformats. Projektet studerar samspelet mellan olika typer av nät¬verk och relaterar dessa nätverk till militära system och politiska besluts¬strukturer. Projektet förenar teknik- och vetenskapshistoriska perspektiv på svensk säkerhetspolitik med statsvetenskapliga frågeställningar om politiska beslutsprocesser. Förhoppningen är att det därigenom ska bli möjligt att nå en djupare förståelse om vad som formade Sveriges agerande under det kalla kriget.

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2021-05-12