Till innehåll på sidan

Fjällens rörelsearv: Diskreta monument i hållbar fjällutveckling

Fjällen är i hög grad ett rörelselandskap. De har formats genom samiskt liv i århundraden, men även genom vandring, jakt, fiske, fångst, friluftsliv, turism, idrott, vetenskap. Efterfrågan på miljöer för rörelse, träning och upplevelser fortsätter att växa.

Det svenska fjällandskapet har stor betydelse, kulturellt, ekologiskt och ekonomiskt. Det utgör också ett kultur- och naturarv.

I detta projekt skall vi undersöka hur rörelsearvet i form av kåtor, stigar, skidspår, rösen etc. har format förståelsen av fjällens landskap. Väl artikulerade och synliggjorda kan dessa landskap, med sina platser och diskreta monument, bidra till hållbar utveckling av flera olika intressen i fjällen.

Projektansvarig: Sverker Sörlin

Deltagare vid avdelningen: Sverker Sörlin, Daniel Svensson

Anslagsgivare: Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet

Period: 2014

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2016-11-01