Till innehåll på sidan

Industrisamhällets omvandling

Industrisamhällets omvandling: industriell växt och förändring i företagsbyggande och kommunal planering

Forskningsprojektet har till uppgift att studera industriell strukturomvandling i Sverige i ett nationellt och internationellt komparativt perspektiv. Tids¬mässigt ligger fokus på 1900-talets senare del och de första åren av 2000-talet. I uppgiften ingår att analysera omvandlingens konsekvenser för människor, företag och kommuner, för bebyggelse och landskap. I centrum står fyra teman. Det första tar sikte på industriföretagens betydelse för samhällsbildningen, levnadsvillkoren och miljön under den högindustriella epokens (ca 1935-1985) modernisering, liksom följderna av denna epoks industriinvesteringar och industriella drift för pågående förnyelsearbete i gamla industriorter. I det andra temat är målsättningen att studera de relationer som uppstod och utvecklades mellan industriföretag, samhälle och stat under nämnda femtioårsperiod. I ett tredje tema studeras vad som hänt med nedlagda eller utflyttade industriers byggnader, tekniska utrustning och maskiner under förnyelsearbetet. Det fjärde tar sikte på företags identitetsbyggande och vilken roll historia och nationella symboler har i de berättelser som byggs upp av aktörer på den nationella arenan.

Projektansvarig: Maths Isacson
Deltagande vid avdelningen: Anders Houltz, Brita Lundström, Marie Nisser och Anna Storm
Anslagsgivare: Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond
Period: 2005–2009

Publikationer i anslutning till projektet (pdf 69 kB)

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2012-06-01