Till innehåll på sidan

Marknadsrummets ordning och den hållbara staden: Porti franchi och marknadens planeringshistoria

Syftet med detta projekt är att analysera marknaden som marknadsplats: dess rumsliga ordning och relation till planering och stadsbyggnad. Vi vill blottlägga grundläggande mönster i "programmeringen" av marknadens platser. Forskningsuppgiften är huvudsakligen historisk och har som fokus de fria marknadsstäderna, porti franchi, som uppkom i Italien under 16- och 1700-talen. Fokus ligger således på ursprung.

Vi skall också göra systematiska jämförelser med nutida samhällsplanering, där "marknadisering" har återkommit som strukturerande faktor, med osäkra och outforskade konsekvenser för en hållbar urban framtid. En äldre tids rumsliga organisation av marknadsplatsen kommer därigenom att tala till nuets, och vice versa.

Porti franchi dök upp som en serie "innovativa miljöer" som spred sig över Europa. Studien beskriver vad vi kallar den rumsliga programmeringen av marknadsplatsen genom att studera det som kan betecknas som dess konstitution (dess legala och politiska design) och dess situation (föremålet för dess fysiska design), båda i förhållande till vad vi kallar planeringens teknologier. Att förstå den kapitalistiska marknadens "grammatik" är användbart i samband med planeringen och förvaltningen av s.k. "marknadslösningar" i den byggda miljön - en idag allt vanligare uppgift i ett växande antal offentliga och privata strukturer (offentliga byggnader; shopping- och förortscentra; sjukhusanläggningar, osv) vilka ofta står i strid med hållbar stadsmiljö.

Projektansvarig: Sverker Sörlin

Deltagare vid avdelningen: Sverker Sörlin

Anslagsgivare: Formas

Period: 2010-2015

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2021-05-12