Till innehåll på sidan

TRACS

Utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken (IKT) ger många nya möjligheter till koordinering av trafik. Denna kunskap kan användas vid utformningen av mobila applikationer och få trafikanter att välja miljövänliga resealternativ. En integrerad reseplanerare ger information om många olika färdsätt som gång, cykel, kollek­tivtrafik, bil, taxi eller färdtjänst. Den möjliggör även bokning och betalning av tjänster (biljetter, parkering) och informerar om resans miljöpåverkan.

Projektet TRACS

Projektet TRACS (Travel Planner for Sustainable Cities) beskriver hur avancerade reseplanerare kan fungera, vad de behöver innehålla och vad som krävs för att de ska få bred användning. Särskilt undersöks hur reseplanerare kan effektivisera stadstrafiken så att kollektivtrafik, gång och cykel gynnas. Projektet består av tre delar:

1. Inventering – vad sker internationellt, vilka affärsmodeller är gångbara för reseplaneraren, hur sprids vetskapen om den och hur ökar man användningen?

2. Beteende/resmönster – hur kan reseplaneraren få trafikanten att resa mera miljövänligt?

3. Institutionell förändring – vilka institutionella hinder måste överbryggas för att reseplaneraren ska bli allmänt spridd och använd?

Finansiering:

Projektet finansieras genom 9 MSEK från Vinnova och insatser av projektpartners på 10-12 MSEK i form av främst egen arbetstid.

Period: 2010-2013.

Projektpartners:

Ericsson, Institutet för Framtidsstudier, Regionplanekontoret, Stockholms stad, Trafikverket och Trafiken.nu medverkar i projektet.

Deltagare KTH:

Mattias Höjer, projektledare

Anna Kramers, assisterande projektledare

Centre for Sustainable Communications - CESC

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2021-05-12