Till innehåll på sidan

Institute for Advanced Study, Princeton

Vistelse vid Institute for Advanced Study i Princeton läsåret 2013-2014, som fellow vid School of Social Sciences och deltagande i programmet ”The Environmental Turn and the Human Sciences”. Programmet knyter nära an till de satsningar som nu görs runtom i världen på humanistisk forskning och utbildning för de s.k. grand societal challenges, där miljö och klimat ingår som en av de större. Avdelning för historiska studier på KTH arbetar synnerligen aktivt med dessa frågor inom ramen för det KTH Environmental Humanities Laboratory som nyligen inrättats.

Projektledare: Sverker Sörlin

Anslagsgivare: Riksbankens jubileumsfond

Period: 2013-2014

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2021-05-12