Till innehåll på sidan

Energimarknadernas integration över system- och nationsgränser

Projektansvarig: Arne Kaijser
Deltagande vid avdelningen: Per Högselius, Arne Kaijser, Anna Åberg
Anslagsgivare: Energimyndigheten
Period: 2007–2010

Sedan mitten av 1980-talet har energimarknaderna i Sverige förändrats i tre viktiga avseenden. För det första har det skett genomgripande förändringar av de institutionella regelverken för olika energimarknader. För det andra har det skett en integration över systemgränser, dels mellan de ledningsbundna energisystemen, el, gas och fjärrvärme, dels mellan energi och informations¬system. För det tredje har det även skett en integration av el- och gassystem över nationsgränser. Dessa tre förändringsprocesser har skett parallellt och har i hög grad påverkat varandra. Syftet med detta projekt är att med ett historiskt och sociotekniskt perspektiv studera och förklara dessa tre föränd¬ringsprocesser med särskild tonvikt på de gränsöverskridande organisation¬ernas agerande.

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2021-05-12