Till innehåll på sidan

Polar Field Stations and IPY History: Culture, Heritage, Governance (1882–Present)

Projektansvariga: Sverker Sörlin och Michael Bravo
Deltagande vid avdelningen: Sverker Sörlin
Anslagsgivare: Nationella och internationella finansiärer
Period: 2006–2008

Ett samarbetsprojekt med deltagare från sju länder godkänt av International Polar Year. Projektet samordnas vid Scott Polar Research Institute, Cambridge University. Syftet är att forma ett internationellt nätverk av forsk¬are som från olika utgångspunkter, disciplinärt och geografiskt, studerar forsk¬ningsstationer och fältvetenskap, särskilt med anknytning till de internationella polaråren.
Det huvudsakliga syftet med Sörlins delprojekt är att ur ett historiskt per¬spektiv förstå de vetenskapliga kontroverserna kring klimatförändring. Studien riktar sig empirisk mot Hans Ahlmann (1889–1974) och dennes forskningsarbete inom glaciologi vid Stockholms högskola. Delprojektet genomförs utifrån material från bibliotek och arkiv, men även genom fält¬studier.

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2011-08-24