Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Innovation Systems of Wind Power in Denmark and Sweden: Close but Different

Den ökande medvetenheten om klimatförändringarna har lett till ett stort
intresse för hållbar teknik från politiskt håll. Dessutom riktar allt
fler länder uppmärksamhet på möjligheterna att göra hållbar teknik till
en exportprodukt. Men, som tidigare har påpekats, är Sverige inte ett
föregångsland inom detta område.

Den roll ideologiska rörelser kan spela - som både initiativtagare eller
motståndare - i dessa processer är intressant. I Danmark, exempelvis,
har miljörörelsen deltagit i utvecklingen genom att initiera
vindkraftsparker, medan miljörörelsen i Sverige ofta har uppfattat
vindkraft som ett hot mot natur och djurliv.

Syftet med detta projekt är att undersöka vilken roll motståndet och
miljörörelsen spelat inom svensk vindkraftsutveckling. Mitt fokus ligger
på "förhistorien" - här tolkat som 1980-talet. Vad har de upplevda
riskerna med vindkraft varit? Hur har lokala intressenter agerat? Hur
har miljörörelsen samverkat med andra rörelser i frågan? Målet är att
utveckla en djupare förståelse för erfarenheter av risker och motstånd i
en av de viktigaste hållbara teknikerna av idag.
 

Anslagsgivare: J. Gust. Richert stiftelse

Slutdatum: 30 juni 2012

Medarbetare: Maja Fjaestad