Till innehåll på sidan

Från matematikmaskin till IT

Från matematikmaskin till IT: Insamling, dokumentation, bevarande och tillgängliggörande av källmaterial om svensk IT-historia

IT - arkivbild (cf Tekniska museets arkiv)

Projektansvariga: Per Lundin, Rolf Berndtson (Dataföreningen i Sverige)
Deltagande vid avdelningen: Isabelle Dussauge, Johan Gribbe, Mikael Nilsson, Julia Peralta
Anslagsgivare: Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen Marcus & Amalia Wallenbergs minnesfond
Period: 2007–2008

Från matematikmaskin till IT: Insamling, dokumentation, bevarande och tillgängliggörande av källmaterial om svensk IT-historia är ett storskaligt projekt för att dokumentera svensk IT-historia och dess aktörers handlande. Att den första generationen av svenska IT-aktörer med sina unika minnen är på väg att gå bort accentuerar projektets angelägenhet. Projektets övergripande syfte är att skapa, samla in, förvalta och tillgängliggöra källmaterial om svensk IT-historia i form av kunskapsöversikter, intervjuer, s.k. vittnesseminarier, självbiografier och föremålsbiografier. Detta material förvaltas och tillgängliggörs genom inregistrering i existerande databaser samt publicering av bearbetat material i tryck och på webben. Arbetet genomförs i enlighet med metodiskvetenskapliga kriterier så att projektets resultat kan brukas för framtida historisk forskning inom skilda discipliner.


Projektet avser att under en tvåårsperiod kartlägga perioden 1950-80. Dess ingående parter är Dataföreningen i Sverige, Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria vid KTH och Tekniska museet. Projektets allmänna uppläggning och val av metoder är ett resultat av ett drygt två år långt samarbete mellan dessa tre parter.

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2021-05-12