Universiteten och samverkansuppgiften huvudlinjer de senaste 20 åren

Detta projekt belyses de svenska lärosätenas sätt att hantera sin samverkansroll. Fokus ligger på hur universiteten samverkar hur deras utbildningsprofiler mejslas ut, hur deras forskningssamverkan utvecklas, hur de arbetar med samverkan som uppgift parallellt med utbildning och forskning. 

Projektledare och deltagare: och

Anslagsgivare: Vinnova

Period: 2014

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2017-04-18