Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Universiteten och samverkansuppgiften huvudlinjer de senaste 20 åren

Detta projekt belyses de svenska lärosätenas sätt att hantera sin samverkansroll. Fokus ligger på hur universiteten samverkar hur deras utbildningsprofiler mejslas ut, hur deras forskningssamverkan utvecklas, hur de arbetar med samverkan som uppgift parallellt med utbildning och forskning. 

Projektledare och deltagare: Mats Benner och Sverker Sörlin

Anslagsgivare: Vinnova

Period: 2014