Till innehåll på sidan

CyCity

CyCity: From car-centric to cycle-centric cities

CyCity är ett svenskt forskningsprogram med syfte att öka våra kunskaper om cykelplanering och cyklisters preferenser. Inom programmet samlas forskare med specialkompetens inom områden som trafikplanering, transportmodellering, hälsa och fysisk aktivitet, beteendevetenskap och psykologi, historia, trafiksäkerhet och drift och underhåll av cykelnät.

Webadress: www.cycity.se

Anslagsgivare: VINNOVA

Period: 2010-2013

Projektansvarig: Arne Kaijser

Medarbetare: Martin Emanuel

Martin Emanuels delprojekt i programmet utgörs av en samtidshistorisk studie av cykeltrafik och cykelrelaterad planering i Stockholm.

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2012-06-01