Till innehåll på sidan

Klimatmodelleringens historia, 1950–1972

Projektansvarig: Sverker Sörlin
Deltagande vid avdelningen: Maria Bohn
Anslagsgivare: Stockholm Resilience Centre och interna medel
Period: 2007–2012

Klimatförändringar är ett för vår samtid ofrånkomligt problem, där den naturvetenskapliga kunskapens utveckling de senaste decennierna har präglats av en ökad användning av datorsimulerad modellering. Syftet med projektet är att undersöka klimatmodelleringens framväxt efter de första numeriska väderprediktionerna på tidigt 50-tal, i relation till datoriseringen av geofysiken, forskningsfinansiering, miljöfrågans ökade betydelse och politiseringen av geovetenskaperna.

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2021-05-12