Till innehåll på sidan

Arctic Norden: Science, Diplomacy and the Formation of a Post-War European North

Projektansvarig: Sverker Sörlin
Deltagande vid avdelningen: Anders Houltz
Anslagsgivare: Riksbankens Jubileumsfond
Period: 2007–2010

I detta projekt studeras bildandet av "arktiska Norden" som en sammansättning av vetenskap, diplomati och politik i en efterkrigskontext. Empirisk fokus ligger vid svenska och norska vetenskapliga förbindelser inom meteorologi och glaciärforskning och deras betydelse för politik och diplomati, men perspektivet kommer också att omfatta ett bredare nordatlantiskt område. Analysen kommer att omfatta ideologiska aspekter av "nordism" som försökte utvidga det nordiska samfundet till Finland och mildra politiska spänningar med Sovjetunionen. De norska och svenska forskarnas diplomatiska och politiska arbete kommer att studeras parallellt med deras vetenskapliga arbete. Med detta synsätt kommer upprättandet av forskningssamarbeten, gemensamma expeditioner, forskningsstationer och anslutningar mellan laboratorium, fält och politik att förstås som en sammansatt process.

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2021-05-12