2. Seminarieuppgifter

Här nedan är uppgifter att lösa inför de sex seminarierna i kursen. Instruktioner för hur du ska göra finns sist i var och en av filerna nedan, men också här: Instruktioner .

Seminarium 1

Seminarium 2

Seminarium 3

Seminarium 4

Seminarium 5

Seminarium 6

Lars Filipsson created page 28 August 2010

Lars Filipsson changed the permissions 5 October 2010

Kunde läsas av alla. Kunde ändras av lärare.
commented 25 October 2010

Hej!

Länkarna till seminarie 5 och 6 läder till "404 Not Found". Skulle någon kunna fixa detta?

Tack

/Sebastian

Teacher commented 25 October 2010

Uppgifterna läggs ut i god tid före respektive seminarietillfälle. /Lars

commented 27 October 2010

Uppgift 4 på Semnarium 1 hänvisar i fotnoten till 1.6 samt 1.8 angående uppgift "D", men vart är uppgift D?

Tack i förhand.

commented 27 October 2010

Uppgift 5A vill att man ska räkna ut en "geometrisk produkt" istället för en geometrisk summa. Är detta verkligen korrekt, och om inte, var kan man läsa hur man gör?

Teacher commented 27 October 2010

Angående seminarium 1:

Uppgift 4 D ströks för att minska på mängden uppgifter. Tyvärr glömde vi att stryka fotnoten.

Uppgift 5A går att lösa med formeln för en geometrisk summa om man använder potenslagarna på lämpligt sätt!

commented 31 October 2010

Vilken uppgift blev rättad på Sem. 2 ?

Teacher commented 31 October 2010

Det beror på vilket program du går.

commented 31 October 2010

Maskin

Teacher commented 1 November 2010

Då var det uppgift 2.

commented 2 November 2010

Kom precis på att jag enbart skrev namn på första sidan, och då uppgift två var på ett annat blad (vi ombads att enbart lämna in uppgift 2) så har det inget namn på sig. Betyder det att jag är ...

Teacher commented 2 November 2010

Du får kolla med seminarieledaren om han har fått in ett papper utan namn på och han kanske sedan kan  kolla med ett handstilsprov att det är ditt papper?

commented 12 November 2010

Hur vet man vilken seminariegrupp man tillhör och var man ska vara?

Teacher commented 12 November 2010

Hör med föreläsaren på ditt program.

commented 10 December 2010

Hur vet man om man är godkänd på seminarium 6 om man inte har möjlighet att hämta uppgiften på föreläsningen?

Teacher commented 11 December 2010

INformationen kommer snart upp här på KTH social på sidan 0. Aktuell information inför tentan.

Feedback News