Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Särskilda behov

KTH har en central tentamensamordnare för studenter med funktionsnedsättning:

Towe Breidenstein
FUNKA
Brinellvägen 8
Epost: tow@kth.se
Tel: 08-790 6178

Vänd dig till henne för frågor som har med din tentaplacering att göra!

Obs! Anmälan till tentan sker via ”Mina Sidor” som vanligt.