News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

under
HT 2020 CBIOT1 m.fl.
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 30 May 2020

['CBIOT_1', 'CMAST_1', 'CLGYM_TEMI_2', 'CBIOT_1']

Scheduling staff edited 27 August at 09:36

24565f05-ff18-4306-a50b-24be99ced05dDigital

['CMASBIOT_1', 'CLGYM_TEMI_2', 'CBIOMAST_1']

Scheduling staff edited 10 September at 14:01

24565f05-ff18-4306-a50b-24be99ced05d, 31c019b9-674b-41ca-aa5b-6b0a2ab0cc68, 31e731ab-b185-46b4-b0d3-bd2408563a3e, 5dc45052-b5ce-4e6c-9ca6-7e22f9eee538, Digital

Scheduling staff edited 11 September at 04:31

['CBIOT_1', 'CMAST_1', 'CLGYM_TEMI_2', 'CMAST_1']

Scheduling staff edited 18 September at 04:30

['CBIOT_1', 'CMAST_1', 'CLGYM_TEMI_2', 'CMAST_1']

Scheduling staff edited 9 October at 04:31

['CBIOMAST_1', 'CLGYM_TEMI_2', 'CMASBIOT_1']

Scheduling staff edited 16 November at 11:53

['CMAST_1', 'CLGYM_TEMI_2', 'CMAST_1', 'CBIOT_1']

Scheduling staff edited Thursday 12:40

24565f05-ff18-4306-a50b-24be99ced05d, 31c019b9-674b-41ca-aa5b-6b0a2ab0cc68, 31e731ab-b185-46b4-b0d3-bd2408563a3ee731ab-b185-46b4-b0d3-bd2408563a3e, 4a5e9e92-d7aa-486d-8503-b91b331d1662, 5dc45052-b5ce-4e6c-9ca6-7e22f9eee538, Digital

['CLGYM_TEMI_2', 'CMASBIOT_1', 'CBIOMAST_1']

 
under
HT 2020 CBIOT1 m.fl.
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 30 May 2020

['CLGYM_TEMI_2BIOT_1', 'CBIOTDEPR_1', 'CLGYM_TENMI_12', 'CDEPRMAST_1', 'CMASTENMI_1']

Scheduling staff edited 16 November at 11:45

['SF1625H2012', 'SF1625H2021']

['CBIOTDEPR_1', 'CDEPRENMI_1', 'CLGYM_TEMI_2', 'CMAST_1', 'CENMIBIOT_1']

Scheduling staff edited Wednesday 13:50

094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58, 18d4f5ec-2048-4036-95cd-91bc1ba475a4, 2446d268-83f7-4072-ab1f-dbb2fff723f8, 51bef3c0-b64f-4fe6-a398-0c46fc57955b, 64fac09c-9569-46fe-87fa-683f35a7433e, 69cd5e43-0aeb-46c2-b4c1-002de6a1ffd8, 6b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf, 704eb733-0ce8-4ab0-a6ae-3a96f9af1c73, 7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, 7d8520f2-99cf-4ab9-ba91-98f66e573154, 8890efb8-9ac9-4d9d-bb64-817d5f0da58c, a229bb4f-812f-4463-b687-ab91b18092c6, a615b51a-875e-4ad6-8fec-b4f4e5931044, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0, d3133a70-8732-48dc-bd33-90a9fe47fbb4, e3708984-e1fa-4231-bf4d-f1cc5cecdedeDigital

['SF1625H202', 'SF1625H201']

['CDEPRMAST_1', 'CDEPR_1', 'CBIOT_1', 'CENMI_1', 'CLGYM_TEMI_2', 'CMAST_1', 'CBIOT_1']

Scheduling staff edited yesterday at 03:30

['CMASTENMI_1', 'CDEPRBIOT_1', 'CBIOT_1LGYM_TEMI_2', 'CENMIDEPR_1', 'CLGYM_TEMI_2MAST_1']

 
under
HT 2020 CBIOT1 m.fl.
Scheduling staff created event 8 September at 13:00
Scheduling staff edited Wednesday 09:00

646c819e-9305-4ce8-aa1d-06297c63b205, a0508b51-80ed-47ab-9c7c-bf6d41e54519, cafabf40-6c56-4a54-9c14-8650a0db6ef1, cf0b8381-67ed-4195-8083-e3ffa2d0fbc1, de9d2b74-9983-49d2-a2dd-787372addc18Digital

 
under
HT 2020 CBIOT1 m.fl.
Scheduling staff created event 8 September at 13:00
Scheduling staff edited Wednesday 09:00

51bef3c0-b64f-4fe6-a398-0c46fc57955b, 6b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf, 704eb733-0ce8-4ab0-a6ae-3a96f9af1c73Digital

 
under
HT 2020 CDEPR1 m.fl.
Scheduling staff created event 8 September at 11:30
Scheduling staff edited 9 September at 13:40

TorsFredag 101 december 2020 kl 150:00 - 172:00

18d4f5ec-2048-4036-95cd-91bc1ba475a4, 64fac09c-9569-46fe-87fa-683f35a7433e, 69cd5e43-0aeb-46c2-b4c1-002de6a1ffd8, a229bb4f-812f-4463-b687-ab91b18092c6b00b0a2d-3c51-4e87-84ef-fd0b8958712f, d7fa74f9-efc6-48dd-97c3-7361fd2c6c03, fac962af-eb76-4b02-945f-f2cda762c32c, fc3d57ab-e4c9-4c57-98fe-f33cad823615

Scheduling staff edited Wednesday 09:00

b00b0a2d-3c51-4e87-84ef-fd0b8958712f, d7fa74f9-efc6-48dd-97c3-7361fd2c6c03, fac962af-eb76-4b02-945f-f2cda762c32c, fc3d57ab-e4c9-4c57-98fe-f33cad823615Digital

 
under
HT 2020 CDEPR1 m.fl.
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 30 May 2020

['CENMIDEPR_1', 'CDEPRENMI_1']

Scheduling staff edited 4 September at 13:19

3a0a5528-e43c-4f3c-9e6e-85689d6b0ce6, 53f622fe-3592-4f0b-97c3-c9a5ac7b4b33, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, 8582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5, b00b0a2d-3c51-4e87-84ef-fd0b8958712fc93c44-0c69-4ca7-ad42-09b2ca5823c8, 53f622fe-3592-4f0b-97c3-c9a5ac7b4b33, 62412ddb-72e5-487b-ae36-f5034437b3cb, 646c819e-9305-4ce8-aa1d-06297c63b205, 686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0, f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebe, fac962af-eb76-4b02-945f-f2cda762c32c

['CDEPRENMI_1', 'CENMIDEPR_1']

Scheduling staff edited 8 September at 11:30

3a0a5528-e43c-4f3c-9e6e-85689d6b0ce6, 53c93c44-0c69-4ca7-ad42-09b2ca5823c8, 53f622fe-3592-4f0b-97c3-c9a5ac7b4b33, 62412ddb-72e5-487b-ae36-f5034437b3cb, 646c819e-9305-4ce8-aa1d-06297c63b205, 686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0, f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebe, fac962af-eb76-4b02-945f-f2cda762c32c62412ddb-72e5-487b-ae36-f5034437b3cb, 646c819e-9305-4ce8-aa1d-06297c63b205, a0508b51-80ed-47ab-9c7c-bf6d41e54519, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0, cafabf40-6c56-4a54-9c14-8650a0db6ef1, e3708984-e1fa-4231-bf4d-f1cc5cecdede

['CENMI_1', 'CDEPR_1']

Scheduling staff edited Wednesday 09:00

62412ddb-72e5-487b-ae36-f5034437b3cb, 646c819e-9305-4ce8-aa1d-06297c63b205, a0508b51-80ed-47ab-9c7c-bf6d41e54519, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0, cafabf40-6c56-4a54-9c14-8650a0db6ef1, e3708984-e1fa-4231-bf4d-f1cc5cecdedeDigital

 
under
HT 2020 CDEPR1 m.fl.
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 30 May 2020

['CENMIDEPR_1', 'CDEPRENMI_1']

Scheduling staff edited 27 August at 10:07

31c019b9-674b-41ca-aa5b-6b0a2ab0cc68Digital

['CDEPRENMI_1', 'CENMIDEPR_1']

Scheduling staff edited 10 September at 12:41

Digital4a5e9e92-d7aa-486d-8503-b91b331d1662, 9485bc06-d8dc-4b3a-bf0e-ef7387c98b81, Digital, ad02be6d-21e4-480d-9979-d335c6f10875

Scheduling staff edited 11 September at 04:32

['CENMIDEPR_1', 'CDEPRENMI_1']

Scheduling staff edited 2 October at 04:32

['CDEPRENMI_1', 'CENMIDEPR_1']

Scheduling staff edited 9 October at 04:31

['CENMIDEPR_1', 'CDEPRENMI_1']

Scheduling staff edited 16 November at 12:00

['CDEPRENMI_1', 'CENMIDEPR_1']

Scheduling staff edited Wednesday 09:00

4a5e9e92-d7aa-486d-8503-b91b331d1662, 9485bc06-d8dc-4b3a-bf0e-ef7387c98b81, Digital, ad02be6d-21e4-480d-9979-d335c6f10875Digital

Scheduling staff edited yesterday at 03:30

['CENMIDEPR_1', 'CDEPRENMI_1']

 
under
HT 2020 CBIOT1 m.fl.
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 30 May 2020

['CBIOT_1', 'CMAST_1', 'CLGYM_TEMI_2', 'CBIOT_1']

Scheduling staff edited 4 September at 14:29

53f622fe-3592-4f0b-97c3-c9a5ac7b4b33, 563b45b8-47cb-4857-8b54-e69439dbf99a, 8582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5, b00b0a2d-3c51-4e87-84ef-fd0b8958712f, d7fa74f9-efc6-48dd-97c3-7361fd2c6c03094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58, 3a0a5528-e43c-4f3c-9e6e-85689d6b0ce6, 53c93c44-0c69-4ca7-ad42-09b2ca5823c8, 53f622fe-3592-4f0b-97c3-c9a5ac7b4b33, 686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, d7fa74f9-efc6-48dd-97c3-7361fd2c6c03, e3708984-e1fa-4231-bf4d-f1cc5cecdede, f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebe, fac962af-eb76-4b02-945f-f2cda762c32c

['CMASBIOT_1', 'CLGYM_TEMI_2', 'CBIOMAST_1']

Scheduling staff edited 8 September at 12:20

['CBIOT_1', 'CLGYM_TEMI_2', 'CMAST_1']

Scheduling staff edited 8 September at 13:00

094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58, 3a0a5528-e43c-4f3c-9e6e-85689d6b0ce6, 53c93c44-0c69-4ca7-ad42-09b2ca5823c8, 53f622fe-3592-4f0b-97c3-c9a5ac7b4b33, 686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, d7fa74f9-efc6-48dd-97c3-7361fd2c6c03, e3708984-e1fa-4231-bf4d-f1cc5cecdede, f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebe, fac962af-eb76-4b02-945f-f2cda762c32c646c819e-9305-4ce8-aa1d-06297c63b205, 7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, 7d8520f2-99cf-4ab9-ba91-98f66e573154, a615b51a-875e-4ad6-8fec-b4f4e5931044, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0, e3708984-e1fa-4231-bf4d-f1cc5cecdede

['CBIOT_1', 'CMAST_1']

Scheduling staff edited Wednesday 09:00

094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58, 646c819e-9305-4ce8-aa1d-06297c63b205, 7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, 7d8520f2-99cf-4ab9-ba91-98f66e573154, a615b51a-875e-4ad6-8fec-b4f4e5931044, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0, e3708984-e1fa-4231-bf4d-f1cc5cecdedeDigital

 
under
HT 2020 CBIOT1 m.fl.
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 30 May 2020

['CBIOT_1', 'CMAST_1', 'CLGYM_TEMI_2', 'CBIOT_1']

Scheduling staff edited 27 August at 09:36

24565f05-ff18-4306-a50b-24be99ced05dDigital

['CMASBIOT_1', 'CLGYM_TEMI_2', 'CBIOMAST_1']

Scheduling staff edited 10 September at 14:01

Digital9485bc06-d8dc-4b3a-bf0e-ef7387c98b81, Digital, ad02be6d-21e4-480d-9979-d335c6f10875

Scheduling staff edited 11 September at 04:31

['CBIOT_1', 'CMAST_1', 'CLGYM_TEMI_2', 'CMAST_1']

Scheduling staff edited 18 September at 04:30

['CBIOT_1', 'CMAST_1', 'CLGYM_TEMI_2', 'CMAST_1']

Scheduling staff edited 9 October at 04:31

['CBIOMAST_1', 'CLGYM_TEMI_2', 'CMASBIOT_1']

Scheduling staff edited 16 November at 11:53

['CMAST_1', 'CLGYM_TEMI_2', 'CMAST_1', 'CBIOT_1']

Scheduling staff edited Wednesday 09:00

9485bc06-d8dc-4b3a-bf0e-ef7387c98b81, Digital, ad02be6d-21e4-480d-9979-d335c6f10875Digital

['CLGYM_TEMI_2', 'CMASBIOT_1', 'CBIOMAST_1']

 
Feedback News