News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

February 2021
under
VT 2021 CDATE1 m.fl.
Scheduling staff created event 16 November at 13:43
Scheduling staff edited 26 February at 11:22

Torsdag 4 mars 2021 kl 103:00 - 125:00

Scheduling staff edited 5 March at 03:31

['CDATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'CDATE_1']

 
January 2021
under
VT 2021 CINTE1
Scheduling staff created event 16 November at 13:30
Scheduling staff edited 29 January at 16:24

094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58, 18d4f5ec-2048-4036-95cd-91bc1ba475a4, 2446d268-83f7-4072-ab1f-dbb2fff723f8, 51bef3c0-b64f-4fe6-a398-0c46fc57955b, 64fac09c-9569-46fe-87fa-683f35a7433e, 69cd5e43-0aeb-46c2-b4c1-002de6a1ffd8, 6b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf, 704eb733-0ce8-4ab0-a6ae-3a96f9af1c73, 7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, 8890efb8-9ac9-4d9d-bb64-817d5f0da58c, a229bb4f-812f-4463-b687-ab91b18092c6, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0, d3133a70-8732-48dc-bd33-90a9fe47fbb4, e3708984-e1fa-4231-bf4d-f1cc5cecdedeDigital

['CLGYM_TIKT_2DATE_1', 'CINTE_1', 'CDATE_1LGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 2 February at 03:30

['SF1625V2112', 'SF1625V2121']

['CDAINTE_1', 'CINDATE_1', 'CLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 5 February at 03:30

['CINTE_1', 'CDATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINTE_1']

Scheduling staff edited 10 February at 03:31

['CDATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINTE_1', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 12 February at 03:31

['SF1625V2121', 'SF1625V2112']

['CINTE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINTE_1', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 26 February at 03:31

['SF1625V2112', 'SF1625V2121']

['CINTE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'CDATE_1', 'CINTE_1']

 
under
VT 2021 CDATE1 m.fl.
Scheduling staff created event 16 November at 13:30
Scheduling staff edited 29 January at 16:24

094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58, 18d4f5ec-2048-4036-95cd-91bc1ba475a4, 2446d268-83f7-4072-ab1f-dbb2fff723f8, 51bef3c0-b64f-4fe6-a398-0c46fc57955b, 64fac09c-9569-46fe-87fa-683f35a7433e, 69cd5e43-0aeb-46c2-b4c1-002de6a1ffd8, 6b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf, 704eb733-0ce8-4ab0-a6ae-3a96f9af1c73, 7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d, 8890efb8-9ac9-4d9d-bb64-817d5f0da58c, a229bb4f-812f-4463-b687-ab91b18092c6, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0, d3133a70-8732-48dc-bd33-90a9fe47fbb4, e3708984-e1fa-4231-bf4d-f1cc5cecdedeDigital

['CLGYM_TIKT_2DATE_1', 'CINTE_1', 'CDATE_1LGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 2 February at 03:30

['SF1625V2112', 'SF1625V2121']

['CDAINTE_1', 'CINDATE_1', 'CLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 5 February at 03:30

['CINTE_1', 'CDATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINTE_1']

Scheduling staff edited 10 February at 03:31

['CDATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINTE_1', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 12 February at 03:31

['SF1625V2121', 'SF1625V2112']

['CINTE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINTE_1', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 26 February at 03:31

['SF1625V2112', 'SF1625V2121']

['CINTE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'CDATE_1', 'CINTE_1']

 
under
VT 2021 CINTE1
Scheduling staff created event 16 November at 14:05
Scheduling staff edited 29 January at 16:16

5ed9744f-2d46-4906-beeb-e9073eceb3f5, Digital

 
under
VT 2021 CINTE1
Scheduling staff created event 16 November at 14:04
Scheduling staff edited 29 January at 16:16

5ed9744f-2d46-4906-beeb-e9073eceb3f5, Digital

 
under
VT 2021 CINTE1
Scheduling staff created event 16 November at 14:04
Scheduling staff edited 29 January at 16:16

5514e1af-8bd9-49f0-9c55-3c4ff2584c97, Digital

 
under
VT 2021 CINTE1
Scheduling staff created event 16 November at 14:04
Scheduling staff edited 29 January at 16:16

5514e1af-8bd9-49f0-9c55-3c4ff2584c97, Digital

 
under
VT 2021 CINTE1
Scheduling staff created event 16 November at 14:04
Scheduling staff edited 29 January at 16:16

5514e1af-8bd9-49f0-9c55-3c4ff2584c97, Digital

 
under
VT 2021 CINTE1
Scheduling staff created event 16 November at 14:04
Scheduling staff edited 29 January at 16:16

5ed9744f-2d46-4906-beeb-e9073eceb3f5, Digital

 
Feedback News