News feed

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

October 2016
Teacher Tommy Ekola posted 16 October 2016
 
March 2016
under General

Teacher Lars Filipsson created page 12 August 2014

Teacher Lars Filipsson changed the permissions 12 August 2014

Kan därmed läsas av alla inloggade användare och ändras av lärare.

Teacher Lars Filipsson changed the permissions 12 August 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
One user removed his/her comment

Lars Filipsson reverted the contents of the page to an older version 5 September 2014

commented 31 August 2015

Hej!

Är det bara jag som inte kan komma åt seminarieuppgifterna eller är det helt enkelt inte upplagda ännu? Får bara åtkomst nekad när jag försöker trycka på länken till dessa. Är omregisterad på kursen så kanske är något strul där?

Teacher commented 31 August 2015

Nu är uppgifterna publicerade.

Assistant Mihai-Dinu Lazarescu changed the permissions 17 December 2015

Kan därmed läsas av lärare och ändras av lärare.

Teacher Lars Filipsson changed the permissions 17 December 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
commented 2 March 2016

Kan bonuspoängen endast tillgodoräknas på del A? Eller kan man ha en "rest" kvar till resterande delar?

Teacher commented 2 March 2016

Bonuspoängen adderas till poängen på del A, upp till som mest 12 poäng. Om du har full poäng på del A på tentan så har du alltså inte någon användning för dina bonuspoäng. Kunskaperna du har fått när du har skaffat bonuspoängen har du dock enorm nytta av!

 
September 2015
Scheduling staff created event 21 August 2015
commented 7 September 2015

om man har missat seminariet immorse, går det att göra det kl 17:00?

Teacher commented 7 September 2015

Nej, kvällsseminarierna är bara för omregistrerade.

 
under General

Teacher Lars Filipsson created page 11 August 2014

Lars Filipsson reverted the contents of the page to an older version 5 September 2014

commented 9 September 2014

Har haft enormt svårt att få tag på upplaga 8, och undrar om det går att använda sig av den 7:e eller skiljer de sig åt för mycket? Mvh

Teacher commented 9 September 2014

Se FAQ.

commented 9 September 2014

Hej
Jag har fått veta att förra årets elever använde 
Analys i en variabel
av Lars-Christer BöiersArne Persson

K
an man använda samma bok istället för den nuvarande?? Vilken är mer logiskt och enklast att följa??

Teacher commented 10 September 2014

Se svaret ovan. 

commented 6 November 2014

Varför skrivs inte ISBN ut?

Teacher commented 6 November 2014

Det finns flera versioner av åttonde upplagan, med eller utan tillgång till elektroniskt material, t ex. Egentligen fungerar alla dessa.

One user removed his/her comment
 
August 2015
Event Seminarium, 9 September 2015 17:00
Changed by scheduling staff 21 August 2015
Show more similar (2)
Event Seminarium, 8 September 2015 17:00
Changed by scheduling staff 21 August 2015
Event Omtenta, 7 April 2015 08:00
Changed by scheduling staff 23 March 2015
January 2015
Teacher Tommy Ekola posted 12 January 2015
 
Feedback News