0. Aktuell information om tentan den 16 mars

Kompletteringen (för dem som fick betyg FX vid tentan den 16 mars) äger rum onsdagen den 13 april kl 12.15 i sal E33 och tar cirka en timme. Det blir ett skriftligt prov med 4 uppgifter, inga hjälpmedel är tillåtna. Lösningarna bedöms med godkänd/underkänd och minst 3 av de 4 uppgifterna ska vara godkända för att kompletteringen ska vara godkänd. Betyget på kursen blir då E. Annars är betyget på kursen F. Uppgifterna kommer att motsvara kursmålen för godkänt (ej målen för högre betyg). Se alltså till att ni kan göra det som står i kursmålen! Det kommer inte att finnas någon modell-komplettering men kontrollskrivningarna och uppgifterna 1-6 på tentan och modelltentorna är representativa för vad som kan komma.OBS att det bara är de som fick betyg FX vid tentan den 16 mars som får skriva kompletteringen!!

Tidigare info:

Här är lösningsförslag till tentan den 16 mars! Hoppas det gick bra för er alla! Nu sätter rättningen igång och troligen syns resultatet i "mina sidor" i slutet av nästa vecka.

Lars Filipsson created page 16 March 2011

commented 16 March 2011

Hej,

I uppgift 4 - ska det verkligen vara

$${{f}''=-\frac{{6}}{{{{\left({3}-{x}\right)}}^{{3}}}}}$$
och inte

\({{f}''=\frac{{6}}{{{{\left({3}-{x}\right)}}^{{3}}}}}\)?

commented 16 March 2011

Skulle just fråga det. De har nog glömt den inre derivatan.

Teacher commented 17 March 2011

Ni har rätt, tack för påpekandet! Nu är det ändrat.

Feedback News