Kursens upplägg

Kursen är uppdelad i sju avsnitt, eller moduler, som undervisas med tre föreläsningar och två övningar vardera. De första sex modulerna avslutas med ett seminarium, som kan ge bonuspoäng till tentamen. Mer om dessa moduler nedan.

Föreläsningar, Övningar, Seminarier

Till varje föreläsning finns en eller flera förberedande filmer. Tanken är att man tittar på film (och svarar på frågorna i filmen) före föreläsningen. På så vis får man ut mer av den. Vid övningarna är fokus på att lösa övningsuppgifter ur kursboken.

Till vissa seminarier ska lösningar av uppgifter förberedas och lämnas in. Vid andra seminarier sker ett skriftligt prov. Det är viktigt att man hela tiden ligger i fas så att man klarar seminarierna. De som gör det blir nästan alltid godkända på kursen, medan de som inte klarar seminarierna oftast blir underkända på kursen. 

Eget arbete

Observera att för varje schemalagd timme bör du lägga ner en till två timmar av eget arbete. En del av det egna arbetet kan förstås göras när tentamen närmar sig, men mycket måste göras kontinuerligt under kursens gång. Ett absolut minimum är två timmars hemarbete varje dag, samt förberedelser till seminarierna.

Det är meningen att man ska kunna gymnasiematematiken ordentligt. En del av den repeterades i introduktionskursen under mottagningsveckan. Potenser, rötter, logaritmer, trigonometri, räta linjer och polynom hör till det måste kunna bra. Lite av detta hinner vi ta upp i kursen men i stort sett förutsätts det att den som inte behärskar detta stoff ordentligt lägger ner extra tid. 

Plugga på rätt sätt

Här är lite hjälp att plugga på rätt sätt, modul för modul:

Teacher Lars Filipsson created page 24 June 2015

commented 8 October 2015

Svaret i facit till uppgift 1C i modul 6 ser ut att vara fel. Förmodligen så beräknades integralen på intervallet 0 till oändligheten istället för 1 till oändligheten. 

Teacher commented 8 October 2015

Du har rätt, svaret ska vara 2/e.

Feedback News