Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurslitteratur

Calculus, a complete course, av Adams och Essex. Åttonde upplagan. Finns t ex på kårbokhandeln. Boken används också i SF1626 Flervariabelanalys. Exakt vilka kapitel som ingår i vår kurs framgår nedan.

None

Om kursens mål och innehåll står att läsa i kursplanen

Nedanstående kapitel i kursboken Calculus ingår:

 • Kapitel P om reella tal och funktioner mm
 • Kapitel 1 om gränsvärde och kontinuitet
 • Kapitel 2 om derivata
 • Kapitel 3 om exponential-, logaritm- och arcus-funktioner mm
 • Kapitel 4 om derivatans tillämpningar och Taylors formel
 • Kapitel 5 om integraler
 • Kapitel 6 om integrationstekniker och generaliserade integraler
 • Kapitel 7 om tillämpningar av integraler
 • Kapitel 8 om kurvor i planet
 • Kapitel 9 om talföljder och serier
 • Kapitel 18.6 om inhomogena linjära ODE med konstanta koefficienter

Allt är inte lika viktigt. Se mål och innehåll i kursplanen för en lista över vad man ska kunna.

I kursboken Calculus av Adams ingår kapitel P och kapitel 1-9 samt avsnitt 18.6 i kursen, men följande avsnitt kan hoppas över helt: 4.7, 4.11, 6.4, 6.7, 7.9, 8.3, 8.4, 8.6 samt 9.4-9.9.

I kapitel 6.8 ingår endast avsnittet om användning av Taylors formel, inget anat.

I kapitel 7.4-7.8 behöver man inte memorera formler från fysik, ekonomi osv, men man behöver kunna metoden att härleda integraler med hjälp av Riemannsummor. Det är alltså metoden som är viktig, inte de enskilda exemplen.