Page overview

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your course web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

If you cannot find a page here it may belong to non-selected course rounds/ groups .

General

These pages are directed to the whole course and positioned after the Schedule in the menu. Only teachers can edit the pages.

Page Can read Last changed
CBIOT CDEPR HT15Logged in users2016-08-11
ÖvningsplaneringAdministrators2015-06-24
Seminar problemsLogged in users2016-10-13
Allmänt om seminarierAdministrators2012-08-27
Allmänt om seminariernaLogged in users2013-09-05
BonuspoängLogged in users2012-08-09
CDATE1 och CLGYM_TIKT2Logged in users2016-08-11
CLGYM, TEMI2, CENMI1, CMAST1; HT15 Logged in users2016-08-11
Course planLogged in users2016-08-12
Course structureLogged in users2016-08-12
Date and locationLogged in users2016-11-01
Engelsk ordlistaLogged in users2016-08-11
FAQLogged in users2016-09-03
FUNKALogged in users2016-08-12
FilmerLogged in users2016-11-02
General informationLogged in users2016-08-12
Inlämning (Kontroll 1)Administrators2015-10-16
Inlämning (Kontroll 1)Administrators2016-08-11
Kontrollskrivning 1Logged in users2012-08-09
Kontrollskrivning 1Logged in users2012-11-05
KontrollskrivningarAdministrators2012-08-27
KurslitteraturLogged in users2012-08-09
KurslitteraturLogged in users2016-10-10
KursmodulerLogged in users2016-08-11
KursregistreringLogged in users2013-09-10
KursregistreringLogged in users2016-08-11
KursstrukturLogged in users2016-08-11
LappskrivningsuppgifternaAdministrators2013-12-15
MatematikjourLogged in users2016-08-11
Math ERLogged in users2016-08-12
ModulesLogged in users2016-08-12
Period 1Logged in users2012-03-10
Placering och datumLogged in users2014-03-10
Placering och datumLogged in users2016-11-02
Prov (Kontroll 2)Administrators2016-10-25
RegistrationLogged in users2016-08-12
RegistreringLogged in users2012-08-24
ResultatrapporteringAdministrators2016-08-11
Results and locationLogged in users2016-08-12
SF1625 HT 2014 COPEN1Logged in users2016-08-11
SF1625 HT 2014 CTKEM CMATDLogged in users2016-08-11
SF1625 HT 2015 COPEN1Logged in users2016-08-11
SeminarierAdministrators2013-09-09
SeminarierAdministrators2015-05-25
Seminarier (lärare)Administrators2015-10-14
SeminarieuppgifterLogged in users2016-10-23
Seminarium 1-4Logged in users2012-08-09
SeminarsLogged in users2016-09-01
Särskilda behov (FUNKA)Logged in users2016-08-11
TeorifrågorLogged in users2016-08-11
Text bookLogged in users2016-08-12
Theory questionLogged in users2016-08-12
Tidigare tentorLogged in users2021-03-11
testLogged in users2016-08-25
ÖvningsplaneringAdministrators2016-08-11
Prov (Kontroll 2)Administrators2015-10-16
SeminarieinlämningAdministrators2016-01-28
Seminarieprovsrättn.Administrators2016-01-28
Inlämning (Kontroll 1)Administrators2015-05-25
Prov (Kontroll 2)Administrators2015-05-25
2b. Utvärdering av seminariernaLogged in users2011-08-16
3. Modelltentor mmLogged in users2011-08-16
4. Rek uppgifterLogged in users2011-08-16
Instruction for teaching assistantsAdministrators2014-09-07
LärarsidorAdministrators2015-05-25
ExamLogged in users2016-11-08
KursplaneringLogged in users2016-08-12
MiscellaneousLogged in users2016-08-12
SeminarierLogged in users2016-11-10
TentamenLogged in users2017-08-22
Resultat och placeringLogged in users2016-08-11
AnnatLogged in users2016-08-11
FAQLogged in users2016-10-15
2011-2012Logged in users2012-08-09
Allmänt om examinationLogged in users2013-08-20
BonuspoängLogged in users2013-08-21
CMEDT, HT15Logged in users2016-08-11
Förslag på seminarieaktiviteterAdministrators2012-08-27
Kontrollskrivning 2Logged in users2012-08-09
Kontrollskrivning 2Logged in users2012-11-19
KontrollskrivningarLogged in users2012-08-09
KursinnehållLogged in users2012-08-09
KurslitteraturLogged in users2012-10-22
LärarsidorAdministrators2014-08-22
Period 1-2Logged in users2012-06-26
SeminarierAdministrators2012-08-27
Seminarier (lärare)Administrators2016-08-11
Särskilda behov (Funka)Logged in users2013-08-19
TentamenAdministrators2013-08-28
English versionLogged in users2016-08-12
MattejourLogged in users2013-08-20
DiskussionsgruppLogged in users2013-11-04
2012-2013Logged in users2013-08-19
ExaminationLogged in users2012-08-09
BedömningskriterierEveryone2012-08-13
KursinnehållLogged in users2012-08-15
KurslitteraturLogged in users2013-08-20
OmregistreradeLogged in users2017-01-13
Period 2Logged in users2012-06-26
ResultatrapporteringAdministrators2013-09-04
SeminarierLogged in users2012-08-09
SeminarieuppgifterLogged in users2013-10-07
Seminarium 1Administrators2012-10-28
StatistikAdministrators2013-08-28
TentamenAdministrators2012-08-27
KursinnehållLogged in users2013-08-30
Föreläsningsplan med rek. uppgifterLogged in users2013-11-05
2013-2014Logged in users2014-08-11
Period 2-3Logged in users2012-06-26
Rekommenderade uppgifterLogged in users2012-08-15
ResultatLogged in users2012-08-09
SeminarierLogged in users2013-09-04
Seminarier för omregistreradeLogged in users2013-11-04
Seminarium 2Administrators2012-11-09
StatistikAdministrators2012-08-27
TeorifrågorLogged in users2012-10-15
Allmänt om examinationLogged in users2012-08-15
Seminarium 3Administrators2012-11-23
TentamenLogged in users2012-08-09
TeorifrågorLogged in users2013-08-20
Youtube-länkar mmLogged in users2016-08-11
ExaminationsdatumLogged in users2012-08-09
LänklistaLogged in users2016-08-11
Seminarium 4Administrators2012-12-02
TentamenLogged in users2014-01-14
LärarsidorAdministrators2016-08-11
BonuspoängLogged in users2012-08-15
Dina resultatLogged in users2013-09-04
KontrollskrivningarLogged in users2012-08-27
SeminarierLogged in users2012-10-02
TentamenLogged in users2013-08-30
Resultat/StatistikLogged in users2012-09-17
Instruction for teaching assistantsAdministrators2015-08-12
Instructions for teaching assistantsAdministrators2015-05-25
Tidigare läsårEveryone2011-08-16
2010-2011Everyone2011-08-16
0. Extra omtentamen i augusti 2011Everyone2011-08-25
0. Aktuell information om tentan den 16 marsEveryone2011-08-16
0. Inaktuell information om tentan den 15 decemberEveryone2011-08-16
1. Kurs-PMEveryone2011-08-16
2. SeminarieuppgifterEveryone2011-08-16
2014-2015Everyone2015-05-25
KursregistreringEveryone2015-05-25
Särskilda behovEveryone2015-05-25
SeminarierEveryone2015-05-25
Så funkar seminariernaEveryone2015-05-25
Kontroll 1: inlämningEveryone2015-05-25
Kontroll 2: ProvEveryone2015-05-25
BonuspoängEveryone2015-05-25
Seminarier för omregistreradeEveryone2015-05-25
SeminarieuppgifterEveryone2015-05-25
Resultat och placeringEveryone2015-05-25
KurslitteraturEveryone2015-05-25
KursinnehållEveryone2015-05-25
Rekommenderade uppgifterEveryone2015-05-25
TentamenEveryone2015-05-25
Placering och datumEveryone2015-05-25
Allmänt om tentamenEveryone2015-05-25
TeroifrågorEveryone2015-05-25
Tidigare tentorEveryone2015-05-25
FAQEveryone2015-05-25
MatematikjourEveryone2015-05-25
Engelsk ordlistaEveryone2015-05-25
Förberedande filmerEveryone2015-05-25
English versionEveryone2015-05-25
Course registrationEveryone2015-05-25
Special needs (funka)Everyone2015-05-25
SeminarsEveryone2015-05-25
How the seminars workEveryone2015-05-25
Control assessment 1 (hand-in)Everyone2015-05-25
Control assessment 2 (test)Everyone2015-05-25
Bonus pointsEveryone2015-05-25
Problem sets for the seminarsEveryone2015-05-25
Results and locationEveryone2015-05-25
Text bookEveryone2015-05-25
Course contentEveryone2015-05-25
Recommended exercisesEveryone2015-05-25
ExamEveryone2015-05-25
Dates and locationEveryone2015-05-25
General information about the examEveryone2015-05-25
Theory questionsEveryone2015-05-25
Previous examsEveryone2015-05-25
FAQEveryone2015-05-25
Mathematics EREveryone2015-05-25
DictionaryEveryone2015-05-25
2015-2016Everyone2016-08-11
Kursens uppläggEveryone2015-12-09
KursregistreringEveryone2015-08-27
KurslitteraturEveryone2015-07-01
KursplaneringEveryone2015-09-29
SeminarierEveryone2015-12-17
SeminarieuppgifterEveryone2015-12-17
Seminarier för omregistreradeEveryone2016-01-05
TentamenEveryone2015-10-27
Placering och datumEveryone2015-11-05
TeorifrågorEveryone2015-08-10
Tidigare tentorEveryone2016-06-26
Förberedande filmerEveryone2016-01-19
Resultat och placeringEveryone2015-11-02
FAQEveryone2015-11-17
MatematikjourEveryone2014-08-12
Engelsk ordlistaEveryone2015-08-12
Särskilda behov (Funka)Everyone2014-09-05
Course wikiEveryone2016-08-11
English versionEveryone2014-09-07
General infoEveryone2015-09-07
Course registrationEveryone2014-09-07
Special needs (funka)Everyone2014-09-07
SeminarsEveryone2015-08-21
How the seminars workEveryone2014-09-07
Control assessment 1 (hand in)Everyone2015-08-21
Control assessment 2 (test)Everyone2014-09-08
Bonus pointsEveryone2015-08-21
Problem sets for the seminarsEveryone2015-11-02
Results and locationEveryone2014-09-07
Text bookEveryone2014-09-07
Course contentEveryone2015-06-11
Recommended exercisesEveryone2015-08-19
ExamEveryone2014-09-07
Dates and locationEveryone2016-01-19
General information about the examEveryone2014-09-07
Theory questionsEveryone2015-08-19
Previous examsEveryone2016-06-13
FAQEveryone2015-08-21
Mathematics EREveryone2014-09-07
DictionaryEveryone2014-09-07
Videos (in swedish)Everyone2015-08-19
Previous yearsEveryone2015-08-19
2014-2015Everyone2015-08-19
Course registrationEveryone2015-08-12
Special needs (funka)Everyone2015-08-12
SeminarsEveryone2015-08-12
How the seminars workEveryone2015-08-12
Control assessment 1 (hand-in)Everyone2015-08-12
Control assessment 2 (test)Everyone2015-08-12
Bonus pointsEveryone2015-08-12
Problem sets for the seminarsEveryone2015-08-12
Results and locationEveryone2015-08-12
Text bookEveryone2015-08-12
Course contentEveryone2015-08-12
Recommended exercisesEveryone2015-08-12
ExamEveryone2015-08-12
Dates and locationEveryone2015-08-12
General information about the examEveryone2015-08-12
Theory questionsEveryone2015-08-12
Previous examsEveryone2015-08-12
FAQEveryone2015-08-12
Mathematics EREveryone2015-08-12
DictionaryEveryone2015-08-12
2016-2017Everyone2017-08-22
Missat anmälanLogged in users2013-10-11
ResultatrapporteringAdministrators2015-05-25
ResultatrapporteringAdministrators2014-08-22
CELTE CMETE CTKEM CLGYM_MAKE HT15 Logged in users2016-08-11
LärarsidorAdministrators2013-08-28
LärarsidorAdministrators2012-08-27

Pages for my chosen course rounds/ groups within the course

These pages are directed to course rounds/ groups within the course. Only teachers can edit the pages.

There are no pages

Course wiki

Wiki pages are directed to the whole course and placed under the wiki. All students and teachers can edit the pages.

Page Can read Last changed
Kursdata & kursanalysStudents2017-11-13
Kurs-PM (historik)Students2016-09-23
KursutvecklingStudents2017-11-29
Logged in users2017-05-12
Feedback News