0. Extra omtentamen i augusti 2011

Extra omtentamen i SF1625 Envariabelanalys äger rum torsdagen den 25 augusti 2011 kl 14-19.

Eventuella bonuspoäng intjänade på kontrollskrivningar och seminarier under läsåret 2010-2011 gäller precis som vid ordinarie omtentamen. Anmälan via ”mina sidor”.

Det blir två extrainsatta repetitionsföreläsningar inför omtentan:

Onsdag den 17 augusti 2011 kl 9-12 i sal D2

Fredag den 19 augusti 2011 kl 9-12 i sal V1

Feedback News