Kontroll 1: inlämning

Förberedelser

Inför seminarierna har studenterna i uppgift att lösa en uppsättning problem. Lösningarna ska vara färdigskrivna innan seminariet börjar. Lösningarna ska vara skrivna på ett papper per uppgift, med namn och personnummer på. Det är tillåtet att samarbeta och diskutera lösningar med andra studenter men var och en måste skriva sina egna lösningar.

Kontroll 1

Seminariet börjar med att en av uppgifterna samlas in för rättning. Uppgiften skall lämnas in vid seminariets början. Denna variant förekommer i seminarium 1, 3 och 5.

Godkännande

Assistenten rättar uppgiften och avgör om kontrollmomentet blir godkänt eller underkänt.

Feedback News