Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kontroll 2: Prov

Förberedelser

Inför seminarierna har studenterna i uppgift att lösa en uppsättning problem. Det är tillåtet att samarbeta och diskutera lösningar.

Kontroll 2

Kontrollen består av ett skriftligt prov med självrättning. Under första halvtimmen löser studenten en utvald uppgift, som är en variant av någon av rekommenderade övningsuppgifterna i boken. Denna uppgift blir sedan självrättad/kamraträttad, och lämnas slutligen in för granskning. Denna kontroll förekommer i seminarium 2, 4 och 6.

Godkännande

Det är assistenten som slutgranskar prov och beslutar hurvida kontrollen blir godkänd eller inte.