Placering och datum

Placering

Placeringen inför tentamen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid. Den kommer även att finnas på din resultatsida.

Lösningar

Lösningar till tentor läggs ut på sidan Tidigare tentor, som är en undersida till Tentamen.

Årets tentor

Det ges fyra tentamenstillfällen under året, dvs ett tentamenstillfälle efter varje läsperiod. Ordinarie tentamen för vissa program är omtentamen för andra. OBS att det INTE finns något tentamenstillfälle i augusti.

Datum för tentamen

  • Tentamen 2015-10-27 kl 8-13 (ev FX-komplettering sker 2015-11-26 kl 17)
  • Tentamen 2016-01-11 kl 8-13 (ev FX-komplettering sker 2016-02-10 kl 17)
  • Tentamen 2016-03-22 kl 8-13 (ev FX-komplettering sker 2016-04-21 kl 17)
  • Tentamen 2016-06-10 kl 8-13 (ev FX-komplettering sker 2016-08-30 kl 17)

Feedback News