Engelsk ordlista

Här är externa länkar till några ordlistor som kan användas. Den första är omfattande, den andra kort och koncis och den tredje är den enda som också innehåller översättning från svenska till engelska.

Engelsk-svensk ordlista för högskolematematiken

Liten engelsk-svensk matematisk ordlista

Matematisk ordbok för högskolan (engelsk-svensk och svensk-engelsk)

Feedback News