Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Seminarier

Placering och tider

Det framgår av din resultatsida var (och när) dina seminaritillfällen inträffar. Du kan enbart gå till dessa seminaretillfällen.  Information om seminarierna kommer att finnas i god tid innan seminariet börjar, men inte nödvändigtvis innan kursstart.

Omregistrerade

Omregistrerade studenter skall gå på öppna seminarietillfällen. För tider och salar se sidofliken Seminarier för omregistrerade.