Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Placering och datum

Placering

Placeringen inför tentamen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid. Den kommer även att finnas på din resultatsida.

Årets tentor

Det ges tre tentamenstillfällen under året, ett i oktober, ett i januari och ett i mitten av vårterminen efter period 3. Det ges ingen ytterligare tentamen under läsåret och inte heller någon tentamen under sommaren. Tider för tentamen anges nedan. Ordinarie tentamen för vissa program är omtentamen för andra.

Datum för tentamen