Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Förberedande filmer

Förberedande filmer till föreläsningarna

Det finns korta förberedande filmer till föreläsningarna i kursen. Filmerna är inte alls heltäckande utan är tänkta att vara introduktioner till respektive avsnitt. Tanken är att man ser en film (och svarar på frågorna i filmen) före varje föreläsning. På så vis är man förberedd och får ut mer av föreläsningen. Filmerna ligger i plattformen Scalable Learning. Där skapar du ett konto och går med i kursen med hjälp av en kod (kursnyckel) som ges nedan. OBS att det är olika koder för olika program.

Period 1

 • SF1625 för CELTE CMETE CTKEM CL_MAKE har kursnyckel UHMWV-39987
 • SF1625 för CMATD CSAMH har kursnyckel YBELC-10350
 • SF1625 för CINEK har kursnyckel UDANF-33575
 • SF1625 för CMEDT har kursnyckel FSTSZ-39692

Period 1-2

 • SF1625 för COPEN har kursnyckel FHJTM-94615

Period 2

 • SF1625 för CBIOT CDEPR har kursnyckel EMFBB-44282
 • SF1625 för CINTE CTOMK har kursnyckel EBFLF-69417
 • SF1625 för CENMI CMAST CL_TEMI har kursnyckel BWEFL-58368

Period 3

 • SF1625 för CDATE CL_TIKT --- kursnyckel GUUEW-06944

Övrigt

 • Den som inte följer någon särskild kursomgång -- använd kursnyckel  e7f4e4595a

Andra filmer

Det finns mycket material på youtube från ett flertal olika källor. Mycket av det är bra. Några länkar finns på sidan Youtube-länkar mm. Den som vill ha ett mer heltäckande material kan t ex gå till http://www.matematikblogg.se/ . Där finns anteckningar och videofilmer som täcker det mesta ur vår kurs. De filmer på den sidan som är relevanta för vår kurs är uppdelade i tre avdelningar:

 • Endim Analys A1 (innehåller mest förberedande material)
 • Endim Analys A2 (innehåller gränsvärden och derivator)
 • Endim Analys A3 (innehåller integraler mm)

När det gäller differentialekvationer och komplexa tal ges här något mer än vad som ingår i vår kurs, men annars ingår det mesta.