Kursinnehåll

Om kursens mål och innehåll står att läsa i kursplanen

Nedanstående kapitel i kursboken Calculus ingår:

 • Kapitel P om reella tal och funktioner mm
 • Kapitel 1 om gränsvärde och kontinuitet
 • Kapitel 2 om derivata
 • Kapitel 3 om exponential-, logaritm- och arcus-funktioner mm
 • Kapitel 4 om derivatans tillämpningar och Taylors formel
 • Kapitel 5 om integraler
 • Kapitel 6 om integrationstekniker och generaliserade integraler
 • Kapitel 7 om tillämpningar av integraler
 • Kapitel 8 om kurvor i planet
 • Kapitel 9 om talföljder och serier
 • Kapitel 18.6 om inhomogena linjära ODE med konstanta koefficienter

Allt är förstås inte lika viktigt (se kursmålen som står i kursplanen och se också fliken Rekommenderade uppgifter för en detaljerad planering). Följande avsnitt i boken kan hoppas över helt: 4.7, 4.11, 6.7-6.8 (utom avsnittet om Taylors formel i 6.8), 7.7-7.9, 8.6, 9.4-9.9.

Feedback News