Resultat och placering

Resultat

På din resultatsida (inaktuell länk borttagen 2023) kan du se dina resultat från seminarier, tentamen och kompletteringstentamen. Placering för seminarier och tentamen framgår också från resultatsidan. Tentorna skannas och på "mina sidor" kan man se sin rättade tenta några dagar efter att den är rättad.

Teacher Lars Filipsson created page 11 June 2015

commented 9 September 2015

Hur ser man om man fått bonus poäng om man är omregistrerad? Kommer det komma upp på resultatsidan?

Teacher commented 9 September 2015

Ja. Det tar några dagar extra första gången bara, men sen kommer det att komma in ganska snabbt efter seminariet.

commented 10 September 2015

Hej! Är det tydligt om man inte har klarat ett seminarium? Dvs står det 0 poäng under bonus, eller står det ingenting?

Teacher commented 10 September 2015

Jag har inte sett exakt hur det ser ut för studenten, men kanske någon annan kan kommentera det. Det finns dock fortfarande resultat från i måndag, tisdag och onsdag i den här veckan som inte är inrapporterade. Det kan alltså ta några dagar från seminariet innan alla resultat är inne.

commented 10 September 2015

Fick reda på idag att om man inte har fått poängen så får man ett - under bonus!

commented 11 September 2015

Ok, så fortfarande inte rapporterat för vissa av oss?

Teacher commented 11 September 2015

De flesta är inrapporterade men det finns seminariegrupper från tidigt i den veckan som inte är inrapporterade än. Vi hoppas det ska vara klart inom kort. Tanken är att det ska ta max 3 dagar att få det inrapporterat, men just i början kan det ibland ta något längre.

commented 29 October 2015

Hej!

Ungefär hur lång tid kommer det ta för tentaresultaten att komma?

Teacher commented 29 October 2015

Tentorna är färdigrättade nu men det tar ytterligare några dagar att få in allt i Ladok. I början - mitten på nästa vecka är det klart.

commented 2 November 2015

Vart och när kan man hämta ut de fysiska kopiorna av tentorna?

Assistant commented 2 November 2015

Det gör man inte, tentorna scannas och kommer upp på Mina Sidor under fliken Kurser \ Examination \ Skrivna Tentor.

// Robert

Teacher commented 2 November 2015

Tentorna skannas och resultatet läggs in i Ladok och allt kan då ses via "mina sidor". Det dröjer ett par tre dagar innan allt detta är klart. 

commented 2 November 2015

Kommer det upp något tentamensstatistik och i så fall när?

Teacher commented 2 November 2015

Se länk på sidan Tidigare tentor.

One user removed his/her comment
Feedback News