Förberedande filmer

Här är en länk till den externa plattformen Scalable Learning där förberedande filmer ligger till varje föreläsning. Man loggar in med de uppgifter man har fått via sin kth-mejl.

Scalable Learning

Feedback News