Changes between two versions

Changes in "FAQ" between 2014-09-04 15:07 by Tommy Ekola and 2014-09-05 19:51 by Lars Filipsson.

Show < previous | next > change.

FAQ

Här listar vi några vanligt förekommande frågor. Om du upplever problem eller har frågor omkring kursen så kan listan nedanför vara till hjälp.¶ Information om resultatsidan:
* Jag vet inte var mitt seminarium är? Information om detta står på din resultatsida.
* Jag kan inte hitta min resultatsida. Här är den!
Bonuspoäng från seminarier:
* Jag har inte fått mina bonuspoäng med på resultatsidan. Kontakta assistenten som leder seminariet.
* Gäller bonuspoängen vid omtentan? Ja, poängen gäller vid alla tentamina under läsåret. De gäller dock inte nästa läsår.¶
Tentamensanmälan:
* Det framgår inte från resultatsidan var jag skall vara: Det tar några dagar efter att anmälningstiden löpt ut innan information syns.
* Jag missade att anmäla mig: Då är det reservplatser som gäller, information om dessa kommer att finnas under fliken Tentamen till vänster.
* Jag har inte fått förlängd skrivtid för tentamen: Se denna sida.
* Jag är osäker på om jag har fått förlängd skrivtid: Om du har rätt till förlängd skrivtid så framgår detta från resultatsidan.
* Jag vill plussa: Du kan inte anmäla dig via mina sidor utan ska anmäla dig via en plussningsblankett på elevexpeditionen.
* Kan kursbetyget bli sämre om jag plussar? Nej, ditt bästa resultat från tentorna räknas.
Specialordningar:
* Kan jag byta seminariegrupp: Nej.
* Jag har missat ett seminarietillfälle, kan jag deltaga med en annan grupp. Nej.
* Jag har blivit underkänd på ett seminarium, kan jag komplettera: Nej.
När går tentorna:
* När går årets tentor? Det finns tre tentor under det här läsåret, en i oktober, en i januari och en efter period 3, i mars/april. Exakta datum och tider framgår av schemat och fliken Placering och datum.
* Finns det någon omtenta i sommar? Nej. Sista tentan det här läsåret går i mars/april och nästa tillfälle efter det är efter period 1 på höstterminen.
Kursregistrering:
* Hur gör jag för att bli kursregistrerad? Kolla vänsterspalten, kursregistrering.
Annan kursbok:
* Kan jag använda en äldre upplaga av kursboken eller en annan bok? Ja, det finns ett flertal böcker som behandlar innehållet i kursen och ändringarna mellan upplagorna brukar inte vara väldigt stora. MEN: vår kursplanering (se fliken Rekommenderade uppgifter) är gjord efter den 8:e upplagan av Calculus och den som har en äldre upplaga eller en annan bok måste själv se till att läsa rätt avsnitt och lösa relevanta uppgifter. Vi gör ingen "översättning" mellan upplagorna.
ere we list some frequently asked questions.¶

Resultatsidan:
* I do not know where my seminar takes place? The information is available from your resultatsida.
* I can not find my resultatsida! Here it is.
Bonus points:
* My bonus points does not show on resultatsidan. Please contact the assistent of your seminar.
Examn:
* The resultatsidan does not say where my examn takes place: After the dead line for registration expires, it still takes a couple of days before the page is updated.
* I forgot to register for the examn: There are some free spots available. Information about these will pop up under "examn".
* I have not received extended time: See this page.
* I am uncertain if I have gotten extended time: If eligble that extended time will appear on your resultatsida.
* I want to re-do the examn (plussa): If you have earlier passed the examn then you can not register using the pages "mina sidor", but will have to fill out a specific form available from elevexpeditionen.
* Can my grade drop if I re-do the examn? No, your best result stands.
Special arrangements:
* Can I change seminar group?: No.
* I have missed a seminar, what now? Move on.
* I failed a seminar, what now? Move on.
*

Feedback News