Show version

Version created by Lars Filipsson 2014-08-11 12:44

Show next >
Compare next >

Kursregistrering

Nya studenter

Alla nya studenter på kursen blir automatiskt kursregistrerade vid kursstart. På mina sidor framgår det om du är kursregistrerad eller inte. Kontakta studievägledning om du inte är kursregistrerad.

Omregistrering

Den som har varit registrerad på kursen under tidigare terminer omregistrerar sig genom att kontakta kurssekreterare Kerstin Engstrand på matematikinstitutionen.

Kerstin Engstrand, tel. 08-790 6149, rum 3541, plan 5, Lindstedtsvägen 25. epost: kerstin@math.kth.se

Studenter från högre årskurs som går om kursen ska normalt läsa med sitt eget program.

Feedback News