Changes between two versions

Changes in "Kursplanering" between 2014-10-07 10:04 by Lars Filipsson and 2015-06-11 08:43 by Lars Filipsson.

Show < previous | next > change.

Rekommenderade uppgifter

Här är en planering av kursens föreläsningar, övningar och seminarier läsåret 2015-2016 med rekommenderade övningsuppgifter ur kursboken Calculus (8:e upplagan) av Adams och Essex:


* Planering av kursen med rekommenderade övningsuppgifter ur Calculus (8:e upplagan)
Modul 1: Gränsvärde och kontinuitet¶

F1 Kapitel P. Intro, tal och funktioner, polynom och trigonometri.¶

F2 Kapitel 1.1-1.3 + 1.5. Gränsvärde.¶

Ö1 Övn. uppg: P1: 7, 11, 19, 29, 39. P2: 13,15,17,23. P3: 3, 7, 43, 49. P4: 1, 3, 7, 11, 31, 33, 53. P5: 9, 25. P6: 1, 7, 17. P7: 1, 3, 7, 19, 25, 26, 51. 1.2: 9, 13, 21, 25, 30, 49, 50, 78, 79. 1.3: 3, 6, 11, 13, 53. 1.5: 13, 29.¶

F3 Kapitel 1.4. Kontinuitet.¶

Ö2 Övn. uppg: 1.4: 7, 8, 12, 15, 17, 20, 21, 29.¶

Sem1 Kapitel P och Kapitel 1. Inlämning.¶

Modul 2: Derivata¶

F4 Kapitel 2.1-2.5. Derivatans definition, deriveringsregler.¶

F5 Kapitel 2.6-2.8. Medelvärdessatsen mm.¶

Ö3 Övn. uppg: 2.1: 5, 7. 2.2: 1, 3, 11, 26, 27, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47. 2.3: 1, 7, 11, 17, 25, 33, 35, 47. 2.4: 3, 5, 11, 18, 23, 30, 31, 37. 2.5: 13, 15, 23, 29, 31, 35, 45, 62. 2.6: 3, 9. 2.7: 1, 3, 11, 13, 23, 29. 2.8: 5, 13, 21, 27.¶

F6 Kapitel 2.9-2.11. Implicit derivering mm¶

Ö4 Övn. uppg: 2.9: 3, 9, 13. 2.11: 5, 7, 13, 16, 17, 18, 19.¶

Sem2 Kapitel 2. Skriftligt prov.¶

Modul 3: Transcendenta funktioner och differentialekvationer¶

F7 Kapitel 3.1-3.6. Transcendenta funktioner.¶

F8 Kapitel 3.7. ODE inledning. Homogena fallet.¶

Ö5 Övn. uppg: 3.1: 3, 9, 23. 3.2: 3, 5, 9, 15, 25, 29. 3.3: 3, 5, 7, 9, 19, 21, 31, 33, 43, 51, 59. 3.4: 1, 3, 5, 9, 11, 17, 23, 25. 3.5: 1, 3, 5, 7, 13, 19, 21, 23, 35. 3.7: 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 21, 25, 29.¶

F9 Kapitel 18.6. ODE fortsättning. Inhomogena fallet.¶

Ö6 Övn. uppg: 18.6: 1, 3, 5, 7¶

Sem3 Kapitel 3. Inlämning.¶

Modul 4: Tillämpningar av derivata¶

F10 Kapitel 4.1-4.5. Derivatatillämpningar. Max o min mm.¶

F11 Kapitel 4.6-4.8. Derivatatillämpningar. Kurvritning mm.¶

Ö7 Övn. uppg: 4.1: 5, 7, 9, 16, 17. 4.2: 7, 9. 4.3: 1, 5, 17. 4.4: 3, 14, 29, 35. 4.5: 5, 11, 27, 31. 4.6: 3, 5, 9, 17, 31, 35. 4.8: 1, 7, 13, 21, 25, 31.¶

F12 Kapitel 4.9-4.10. Taylors formel.¶

Ö8 Övn. uppg: 4.9: 1, 3, 13, 25, 30. 4.10: 1, 5, 9, 12, 13, 15, 16, 23, 31.¶

Sem4 Kapitel 4. Skriftligt prov.¶

Modul 5: Integraler¶

F13 Kapitel 5.1-5.5. Integralens definition, huvudsatsen.¶

F14 Kapitel 5.6-5.7. Variabelsubstitution i integraler.¶

Ö9 Övn. uppg: 5.1: 1, 3, 7, 9, 17, 33. 5.2: 1, 3. 5.3: 1, 5, 9, 11, 17. 5.4: 1, 3, 23. 5.5: 3, 8, 27, 33, 39, 40, 41. 5.6: 5, 6, 7, 9, 21, 23, 43. 5.7: 11, 17.¶

F15 Kapitel 6.1-6.2. Integrationstekniker.¶

Ö10 Övn. uppg: 6.1: 1, 3, 5, 7, 13, 21. 6.2: 1, 5, 9, 11, 13, 23.¶

Sem5 Kapitel 5. Inlämning.¶

Modul 6: Tillämpningar av integraler¶

F16 Kapitel 6.3-6.8, valda delar. Generaliserade integraler.¶

F17 Kapitel 7.1-7.2. Tillämpningar av integraler.¶

Ö11 Övn. uppg: 6.3: 1, 3, 9. 6.5: 1, 3, 5, 15, 23, 33, 34, 35. 7.1: 1, 3, 5, 13, 19, 21. 7.2: 1, 3.¶

F18 Kapitel 7.3-7.7, valda delar. Tillämpningar av integraler.¶

Ö12 7.3: 3, 11, 21. 7.4: 1, 3, 5. 7.6: 1, 7. 7.7: 1, 5.¶

Sem6 Kapitel 6 och 7.1-7.2. Skriftligt prov.¶

Modul 7: Kurvor, talföljder, serier¶

F19. Kapitel 8. Plana kurvor (översiktligt). Kapitel 9. Talföljder och serier.¶

F20. Kapitel 9. Talföljder och serier, forts.¶

Ö13. 8.1: 1, 3, 5. 8.2: 1, 7. 8.5: 9, 13. 9.1: 1, 3, 17. 9.2: 1, 5. 9.3: 1, 3, 27, 29, 35.¶

F21. Repetition.¶

Ö14. Repetition. Gamla tentamensuppgifter.¶

----¶

Allt är inte lika viktigt. Se kursmålen för en lista över vad man ska kunna.¶

I kursboken Calculus av Adams ingår kapitel P och kapitel 1-9 i kursen, men följande avsnitt kan hoppas över helt: 4.7, 4.11, 6.4, 6.7, 7.9, 8.3, 8.4, 8.6 samt 9.4-9.9.¶

I kapitel 6.8 ingår endast avsnittet om användning av Taylors formel, inget anat.¶

I kapitel 7.4-7.8 behöver man inte memorera formler från fysik, ekonomi osv, men man behöver kunna metoden att härleda integraler med hjälp av Riemannsummor. Det är alltså metoden som är viktig, inte de enskilda exemplen.¶Feedback News