Om jag skulle skriva tentan som hör till kthopen (dvs 9 januari), skulle jag klara kursen på det? Räknas den på samma sätt som om jag skulle skriva omtentan i juni?

Eller läser de kursen på ett helt annat sätt?