på karakteristiska lösningar spelar det någon roll vart man sätter nollställena till Ex K(1)=2 K(2)= 3 Svar Y= Ae^2+B^3 , spelar det någon roll om man raka skriva        y= Ae^3+B^2

Tack / Cantona k