Envariabelanalys

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

På dessa sidor finns information om kursen SF1625 Envariabelanalys, läsåret 2016-2017.  Under fliken "General" (klicka för att öppna lista) hittar du i prinicip all nödvändig information om kursen. Längst ned till vänstre kan du hitta information som är specifik för din kursomgång.

Lärare

Nästa schemahändelse

Fre 9 jun 08:00-13:00 Omtenta Plats: L21, L22, L41, L42, ...
Feedback Nyheter