Här är lösningsförslag till gårdagens KS 1 för CDATE, CDEPR, CINEK, CMAST, COPEN:

KS1 Lösning (D,I,M,P,Open)