Har de som ska göra kompletteringsprovet kvar sina poäng från KS??