Show version

Version created by Lars Filipsson 2015-06-12 10:55

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Placering och datum

Placering

Placeringen inför tentamen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid. Den kommer även att finnas på din resultatsida.

Årets tentor

Det ges fyra tentamenstillfällen under året, dvs ett tentamenstillfälle efter varje läsperiod. Ordinarie tentamen för vissa program är omtentamen för andra. OBS att det INTE finns något tentamenstillfälle i augusti.

Datum för tentamen

  • Tentamen 2014-10-27 kl 8-13


Feedback News