Changes between two versions

Changes in "Placering och datum" between 2015-08-19 10:20 by Lars Filipsson and 2015-08-19 10:21 by Lars Filipsson.

Show < previous | next > change.

Placering och datum

Placering Placeringen inför tentamen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid. Den kommer även att finnas på din resultatsida.

Årets tentor Det ges fyra tentamenstillfällen under året, dvs ett tentamenstillfälle efter varje läsperiod. Ordinarie tentamen för vissa program är omtentamen för andra. OBS att det INTE finns något tentamenstillfälle i augusti.

Datum för tentamen
* Tentamen 2015-10-27 kl 8-13 (eventuell FX-komplettering sker 2015-11-276 kl 17)
* Tentamen 2016-01-11 kl 8-13 (eventuell FX-komplettering sker 2016-02-10 kl 17)
* Tentamen efter period 3
* Tentamen efter period 4

Feedback News