Facit till dagens kompletteringsskrivning för dem med betyg med FX vid decembertentan:

1. Största värdet är tex:\displaystyle{{\left(\frac{{1}}{\sqrt{{{2}}}}\right)}{{e}}^{{-\frac{{1}}{{2}}}}=\frac{{1}}{\sqrt{{{2}{e}}}}} .

2. Diffekvationens allmänna lösning är tex:\displaystyle{{y}{\left({t}\right)}={2}+{C}{{e}}^{{-{4}{t}}}} och den lösning som också uppfyller initialvärdet är  tex:\displaystyle{{y}{\left({t}\right)}={2}+{2}{{e}}^{{-{4}{t}}}}.

3. tex:\displaystyle{{2}{\ln{{2}}}-{1}}

4. Maclaurinpolynomet är tex:\displaystyle{{p}{\left({x}\right)}={x}-{{x}}^{{2}}}

Det tar cirka en vecka att rätta. Eventuellt ändrat betyg ser ni i "mina sidor".