Jag har också missat anmälan. Den info jag fått angående tentaanmälan var vid kurens start. Det hade varit bra med en påminnelse när anmälan öppnade antingen via mail eller på föreläsning. Efter att ha pratat med Karim(vår föreläsare) idag skickade jag ett mail till Kerstin Engstrand(kurssekreterare), där fick jag svaret

"Du får hoppas på att någon anmäld inte dyker upp efter 45 minuter. Då blir den platsen ledig. Det är helt omöjligt att säga var en sådan plats kan finns."

 Vad jag har förstått det som är det väldigt många ute i Kista som har missat anmälan. Kan detta vara en slump? Är det inte så att man planerat med dessa personer också när man bokat salar till tentan? Då borde det väll finnas plats?

Det måste finnas en bättre lösning än att alla de elever som missat anmälan ska vänta 45 minuter (vilket leder till minskad skrivtid) eller ännu värre att de troligtvis inte får skriva över huvud taget. Detta eftersom de flesta som anmält sig borde komma.

Vad kan vi elever ute i Kista som missat anmälan göra åt detta? Till vem ska vi vända oss? Det måste finnas en bra lösning för alla parter!

Vad är det som gör det svårt att ta emot efteranmälningar?