Kompletteringen för dem som fick betyg FX vid decembertentan hålls den 22 januari kl 10 i sal F1 och tar cirka en timme. Det blir ett skriftligt prov med 4 uppgifter, inga hjälpmedel är tillåtna. Lösningarna bedöms med godkänd/underkänd och minst 3 av de 4 uppgifterna ska vara godkända för att kompletteringen ska vara godkänd. Betyget på kursen blir då E. Annars är betyget på kursen F. Uppgifterna kommer att motsvara kursmålen för godkänt mycket väl (ej målen för högre betyg). Se alltså till att ni kan göra det som står i kursmålen! Det kommer inte att finnas någon modell-komplettering men kontrollskrivningarna och uppgifterna 1-6 på tentan och modelltentorna är representativa för vad som kan komma.