KS2 för CBIOT, CKEMV och CMATD finns att hämta ut på matteexpeditionen. CMEDT får tillbaka sina skrivningar i samband med undervisning.