Placeringen vid tentan på onsdag framgår av denna länk . Scrolla ner till rätt kurs, placering efter efternamnets begynnelsebokstäver.