Till innehåll på sidan

Courses for Engineering Mechanics

The two-year master's programme in Engineering Mechanics consists of three terms of courses and one final term dedicated to the master's degree project. Each term consist of approximately 30 ECTS credits. Depending on which track you choose, you will study different courses. The courses presented on this page apply to studies starting in autumn 2022.

Year 1

För alla spår gäller från kull H20 att obligatoriska kurser + minst en av de villkorligt valfria kurserna på valt spår ska läsas.

Studenter som läst SG1218 ska läsa SG2225 i stället för SG2214.

En ny obligatorisk kurs, SA2002 Hållbar utveckling och forskningsmetodik inom teknisk mekanik 3 hp, kommer att ges första gången HT22. Ersätter SG2128.

Mandatory courses for all tracks

Optional courses for all tracks

Year 2

För alla spår gäller från kull H20 att obligatoriska kurser + minst en av de villkorligt valfria kurserna på valt spår ska läsas.

Studenter som läst SG1218 ska läsa SG2225 i stället för SG2214.

En ny obligatorisk kurs, SA2002 Hållbar utveckling och forskningsmetodik inom teknisk mekanik 3 hp, kommer att ges första gången HT22. Ersätter SG2128.

Mandatory courses for all tracks

Optional courses for all tracks