Anmälan till presentation

Din rapport behöver inte vara helt klar till presentationen. Men den måste vara i sådant skick två veckor före presentationen att det för examinator går att bedöma att arbetet håller tillräcklig kvalitet och för opponenten att göra en fullvärdig opposition på arbetet. Alla avsnitt och alla slutsatser måste således finnas med. Figurer måste finnas och ska gå att förstå. Innehållsförteckning ska finnas.

Handledaren ska godkänna rapporten för presentation innan du lämnar den till examinatorn för bedömning.

När din rapport är godkänd av handledare och examinator är det dags att du anmäler dig till presentation. Anmälan ska göras senast på måndagen veckan före presentationen, alltså minst en vecka innan presentationen äger rum.

Se Aktuella start- och presentationstider

Anmälan

Anmälan till presentation görs till exjobbskoordinator via mail. Hela anmälan bör göras i ett enda mail

Anmälan ska innehålla:

  1. Godkännande av examinator att rapporten är klar för presentation. Inkludera  godkännandebeskedet från examinatorn i mejllet eller bifoga det.
  2. En elektronisk version av rapporten i pdf-format. Istället för att skicka rapporten kan du lägga den på någon server (t.ex. dropbox) där den kan hämtas med en webbläsare och mejla adressen till exjobbskoordinatorn. Döp rapporten enligt följande: fornamn_efternamn.pdf .
  3. Rapportens sammanfattning och/eller abstract på html-form. Bifoga sammanfattning åtminstone på det språk som använts för rapporten men gärna båda språken. Anvisningar för att göra det finns här: html-anvisningar. Skicka sammanfattningarna eller gör dem tillgängliga för exjobbskoordinatorn genom dropbox.

  4. Önskemål om presentationstid (ungefärlig). Om du redan fått en tid av handledare och examinator så gäller den. Ange i så fall den tiden i anmälan. Om det är några tider som du själv absolut inte kan presentera, ange dessa tider.
  5. Uppgift om ditt behov att göra opposition: Har du oppositionen kvar att göra? I så fall, ange om exjobbet är ditt sista moment före examen.

Notera också föjande

  • I slutversionen av rapporten måste det finns sammanfattningar på både svenska och engelska. Inför presentationen räcker det med ett språk, samma som använts för rapporten.

Opponent

Opponenter tillsätts av exjobbskoordinatorn men det går bra att anmäla intresse för opposition. Kommande presentationer annonseras här:  Ny sida för presentationer 2020.

Tidigare var det tillåtet för studenter att tillsätta sin egen opponent men den möjligheten togs bort ht 2014.

Feedback News